پشتیانی از 9 صبح الی 17 عصر

0
0
سبدخرید شما خالیست!
برای مشاهده محصولات بیشتر می توانید به صفحات زیر مراجعه کنید:
رهگیری مرسولات فروش ویژه

محصولات آزمایشگاهی : تهیه مواد مورد نیاز آزمایشگاه ها یکی از اصلی ترین نیاز های امروزه کشور ماست. چه در زمینه تولید وچه در زمنیه واردات نیاز می باشد که تست های کنترلی روی تمامی محصولات صورت بگیرد تا در انجام آزمایش های روتین در آزمایشگاه های تشخیصی و تحقیقاتی خللی ایجاد نشود. لذا خدمات آزمایشگاهی زیر برای کنترل کیفیت طبق استاندارد های لازم ارائه میشود

آزمایشات استریلیتی Sterility Testبه سه روش

BD BACTEC FX400

Direct Inoculation

Memebrane Filtration

آزمایش تشخیص اندوتوکسین باکتریایی Bacterial Endotoxin Test به روش ژل کلات

آزمایش تشخیص مایکو پلاسما Mycoplasma Test به روش ملکولی PCR

بررسی وتعیین درصد مارکر های سطحی( فلوسایتومتری) Flowcytometry Test

آزمایش سنجش تعداد سلول ومیزان زنده مانی Define Dosing Assay(Cellcount &Viability))

تعیین اسیدیته (pH)

آزمایشات محدودیت میکروبی Microbial Limit

بررسی و کارایی محیط کشت های سلولی ،مکمل رشد ,فلاسک ،آنزیم Efficacy Test for Cell

Culture

بررسی و کارایی محیط کشت های میکروبیولوژیک Growth Promotion Test

بررسی اثربخشی مواد آنتی سپتیک

محصولات آزمایشگاهی : تهیه مواد مورد نیاز آزمایشگاه ها یکی از اصلی ترین نیاز های امروزه کشور ماست. چه در زمینه تولید وچه در زمنیه واردات نیاز می باشد که تست های کنترلی روی تمامی محصولات صورت بگیرد تا در انجام آزمایش های روتین در آزمایشگاه های تشخیصی و تحقیقاتی خللی ایجاد نشود. لذا خدمات آزمایشگاهی زیر برای کنترل کیفیت طبق استاندارد های لازم ارائه میشود

آزمایشات استریلیتی Sterility Testبه سه روش

BD BACTEC FX400

Direct Inoculation

Memebrane Filtration

آزمایش تشخیص اندوتوکسین باکتریایی Bacterial Endotoxin Test به روش ژل کلات

آزمایش تشخیص مایکو پلاسما Mycoplasma Test به روش ملکولی PCR

بررسی وتعیین درصد مارکر های سطحی( فلوسایتومتری) Flowcytometry Test

آزمایش سنجش تعداد سلول ومیزان زنده مانی Define Dosing Assay(Cellcount &Viability))

تعیین اسیدیته (pH)

آزمایشات محدودیت میکروبی Microbial Limit

بررسی و کارایی محیط کشت های سلولی ،مکمل رشد ,فلاسک ،آنزیم Efficacy Test for Cell

Culture

بررسی و کارایی محیط کشت های میکروبیولوژیک Growth Promotion Test

0 این محصول در سبد خرید شماست.
مجموع
0.00 تومان
مشاهده سبد خرید صورتحساب
Wishlist
Continue shopping
Wishlist
Continue shopping