محلول ها

نمایش 1–16 از 19 نتیجه

رنگ رایت گیمسا

210.000 تومان

محلول رنگ گیمسا

185.000 تومان

معرف VP1

130.000 تومان

معرف کاتالاز

130.000 تومان

معرف اکسیداز

260.000 تومان

معرف VP2

110.000 تومان

معرف متیل رد

150.000 تومان

معرف نین هیدرین

140.000 تومان

محلول فهلینگ

320.000 تومان