دسته بندی ها

کیت های استخراج

نمایش 1–16 از 40 نتیجه

HER-2 Expression Analysis Kit

61.500.000 تومان

PD-L1 Expression Analysis Kit

61.500.000 تومان

WT1 Expression Analysis Kit

37.500.000 تومان

HLA-B*27 Detection Kit

21.500.000 تومان

FV Leiden Mutation Detection Kit

13.800.000 تومان

HDV QUANTITATIVE IVD-CE

26.000.000 تومان

HIV-1 QUANTITATIVE IVD-CE

201.000.000 تومان

BK QUANTITATIVE IVD-CE

15.750.000 تومان

HPVQUALITATIVE IVD-CE

180.000.000 تومان

C. trachomatis QLS 1.0

16.750.000 تومان

HAdV QLS 1.0

16.750.000 تومان