دسته بندی ها

دندانپزشکی

نمایش 1–16 از 23 نتیجه

٪6

محلول بافر شده EDTA (17%) لوتوس

قیمت اصلی 155.000 تومان بود.قیمت فعلی 146.000 تومان است.
٪6

پرسلن اچ لوتوس (اسید اچ پرسلن) Buffered Hydrofluoric Acid 9.6%

قیمت اصلی 200.000 تومان بود.قیمت فعلی 189.000 تومان است.
٪3

اندوتوس (محلول کلرهگزیدین گلوکونات 2%)

قیمت اصلی 175.000 تومان بود.قیمت فعلی 169.000 تومان است.
٪3

هیپوتوس (محلول هیپوکلریت سدیم 5.25%)

قیمت اصلی 175.000 تومان بود.قیمت فعلی 169.000 تومان است.
٪5

محلول اوژنول لوتوس

قیمت اصلی 200.000 تومان بود.قیمت فعلی 190.500 تومان است.
٪4

لوتوس پرپ (آر‌سی پرپ لوتوس)

قیمت اصلی 310.000 تومان بود.قیمت فعلی 297.000 تومان است.
٪6

ژل لوتوس اچ (اسید اچ جامبو)

قیمت اصلی 390.000 تومان بود.قیمت فعلی 367.000 تومان است.
٪7

ژل انعقاد خون (خون بند)، کلريدآلومینیم 25 % مروابن | Morvabon AlumStop

قیمت اصلی 210.000 تومان بود.قیمت فعلی 196.000 تومان است.
٪8

سیلر بیس رزینی روت کانال متا

قیمت اصلی 1.150.000 تومان بود.قیمت فعلی 1.060.000 تومان است.
٪16

رول پنبه

قیمت اصلی 118.000 تومان بود.قیمت فعلی 98.900 تومان است.
٪9

محلول هموستات

قیمت اصلی 165.000 تومان بود.قیمت فعلی 149.500 تومان است.
٪6

سمان Zeo

قیمت اصلی 350.000 تومان بود.قیمت فعلی 329.000 تومان است.
٪9

پودر سیلر کلسیم لوتوس

قیمت اصلی 120.000 تومان بود.قیمت فعلی 109.500 تومان است.